Rimokatolička župa sv. Terezija Avilska - Subotica

Osnovni podaci:

Godina osnutka župe: 1712.
Godina izgradnje crkve: 1797.
Arhiprezbiterat: Katedralni
Dekanat: Subotica – Stari Grad

Raspored i jezik svetih misa nedjeljom i blagdanima:

Kapela: Sv. Rok

Adresa:
Matka Vukovića bb

Osnovni podaci:

Godina izgradnje: 1737.

Scroll to Top