Rimokatolička župa sv. Stjepan Kralj - Svilojevo

Župnik:
István Kurin
kurinster@gmail.com

Adresa:
Glavna 54, 25265 Svilojevo

Telefon:
+381 (0)25 797 080

Osnovni podaci:

Godina osnutka župe: 1909.
Godina izgradnje crkve: 1906.
Arhiprezbiterat: Podunavski
Dekanat: Apatinski

Raspored i jezik svetih misa nedjeljom i blagdanima:

Scroll to Top