Rimokatolička župa sv. Stjepan Kralj - Senta

Župnik:
Oszkár Szeles
kisszeles61@gmail.com

Adresa:
Glavni trg 5, 24400 Senta

Telefon:
+381 (0)24 811 812

Osnovni podaci:

Godina osnutka župe: 1755.
Godina izgradnje crkve: 1929.
Arhiprezbiterat: Potiski
Dekanat: Senćanski

Raspored i jezik svetih misa nedjeljom i blagdanima:

Scroll to Top