Rimokatolička župa sv. Šimun i Juda Tadej - Bezdan

Župnik:
Mihály Zélity
so.zemi@gmail.hu

Adresa:
Žrtava fašizma 9, 25270 Bezdan

Telefon:
+381 (0)25 810 329

Osnovni podaci:

Godina osnutka župe: 1743.
Godina izgradnje crkve: 1846.
Arhiprezbiterat: Podunavski
Dekanat: Somborski

Raspored i jezik svetih misa nedjeljom:

Raspored i jezik svetih misa blagdanima:

Kapela na groblju: Presv. Trojstvo

Adersa:
25270 Bezdan

Osnovni podaci:

Godina izgradnje: 1737.

Kapela na groblju: Sv. Ana

Adersa:
25270 Bezdan

Osnovni podaci:

Godina izgradnje: 1881.

Kapela na donjem groblju: Isus u Grobu

Adersa:
25270 Bezdan

Osnovni podaci:

Godina izgradnje: 1885.

Scroll to Top