Rimokatolička župa sv. Petar i Pavao - Male Pijace

Župnik:
József Széll
szellj54@gmail.com

Adresa:
Kiriš 6, 24416 Male Pijace

Telefon:
+381 (0)24 882 021

Osnovni podaci:

Godina osnutka župe: 1956.
Godina izgradnje crkve: 1945.
Arhiprezbiterat: Katedralni
Dekanat: Subotica – Novi Grad

Raspored i jezik svetih misa nedjeljom i blagdanima:

Scroll to Top