Rimokatolička župa sv. Petar i Pavao - Bački Monoštor

Župnik:
Dražen Dulić
dulicdrazen@yahoo.com

Adresa:
Oslobođenja bb, 25272 Bački Monoštor

Telefon:
+381 (0)25 807 521

Osnovni podaci:

Godina osnutka župe: 1722.
Godina izgradnje crkve: 1752.
Arhiprezbiterat: Podunavski
Dekanat: Somborski

Raspored i jezik svetih misa nedjeljom i blagdanima:

Kapela na groblju: Sv. Adalbert

Adresa:
Bezdanska bb, 25272 Bački Monoštor

Osnovni podaci:

Godina izgradnje: 1907.

Scroll to Top