Rimokatolička župa sv. Pavao - Bač

Župnik:
dr. Marinko Stantić
mstantic64@hotmail.com

Adresa:
J.N.A. 3, 21420 Bač

Telefon:
+381 (0)21 607 00 93

Osnovni podaci:

Godina osnutka župe: 1688.
Godina izgradnje crkve: 1780.
Arhiprezbiterat: Bački
Dekanat: Bački

Raspored i jezik svetih misa nedjeljom i blagdanima:

Kapela u šumi: Sv. Antun Pustinjak - Bač

Adresa:

21420 Bač

Crkva: Sv. Josip - Deronje

Adresa:
Kralja Aleksandra 53, 25254 Deronje

Osnovni podaci:

Godina osnutka župe: 1804.
Godina izgradnje crkve: 1805.

Crkva: Sv. Karlo Boromejski - Tovariševo

Adresa:
Maršala Tita 67, 21424 Tovariševo

Osnovni podaci:

Godina osnutka crkve: 1868.
Godina izgradnje crkve: 1882.

Scroll to Top