Rimokatolička župa sv. Mihael Arkanđeo - Trešnjevac

Župnik:
Róbert Kozma
kozmarobi75@gmail.com

Adresa:
Maršala Tita 66, 24426 Trešnjevac

Telefon:
+381 (0)24 488 30 18

Osnovni podaci:

Godina osnutka župe: 1924.
Godina izgradnje crkve: 1908.
Arhiprezbiterat: Potiski
Dekanat: Kanjiški

Raspored i jezik svetih misa nedjeljom i blagdanima:

Scroll to Top