Rimokatolička župa sv. Mihael Arkanđeo - Bačko Gradište

Župnik:
dr. László Horváth

Adresa:
Narodnooslobodilačke vojske 20, 21217 Bačko Gradište

Telefon:
+381 (0)21 290 60 41

Osnovni podaci:

Godina osnutka župe: 1807.
Godina izgradnje crkve: 1831
Arhiprezbiterat: Potiski
Dekanat: Bečejski

Raspored i jezik svetih misa nedjeljom i blagdanima:

Crkva: Sv. Ljudevit - Čurug

Adresa:
21238 Čurug

Osnovni podaci:

Godina osnutka crkve: 1874.
Godina izgradnje crkve: 1874.

Vikarija: Dobri Pastir - Nadalj

Adresa:
21216 Nadalj

Osnovni podaci:

Godina osnutka : 1968.
Godina izgradnje: 1968.

Scroll to Top