Rimokatolička župa sv. Mihael Arkađneo - Bački Breg

Župnik:
Davor Kovačević

Adresa:
Rade Končara 5, 25275 Bački Breg

Telefon:
+381 (0)25 809 084

Osnovni podaci:

Godina osnutka župe: 1757.
Godina izgradnje crkve: 1740.
Arhiprezbiterat: Podunavski
Dekanat: Somborski

Raspored i jezik svetih misa nedjeljom i blagdanima:

Crkva: Sv. Ivan Krstitelj - Kolut

Adresa:
Maršala Tita 41, 25274 Kolut

Osnovni podaci:

Godina osnutka župe: 1754.
Godina izgradnje crkve: 1825.

Scroll to Top