Rimokatolička župa sv. Marko Evanđelist - Stari Žednik

Župnik:
Franjo Ivanković
franjotavankut@gmail.com

Adresa:
Trg slobode 10, 24224 Stari Žednik

Telefon:
+381 (0)24 787 003

Osnovni podaci:

Godina osnutka župe: 1913.
Godina izgradnje crkve: 1912.
Arhiprezbiterat: Katedralni
Dekanat: Subotica –  Donji grad

Raspored i jezik svetih

Nedjeljom:

Radnim danima:

Subotom:

Blagdanima:

Scroll to Top