Rimokatolička župa sv. Mala Terezija - Senta

Župnik:
mons. József Nagy
nagyjo45@gmail.com

Adresa:
József Attila 48, 24400 Senta

Telefon:
+381 (0)24 821 440

Osnovni podaci:

Godina osnutka župe: 1956.
Godina izgradnje crkve: 2017.
Arhiprezbiterat: Potiski
Dekanat: Senćanski

Raspored i jezik svetih misa nedjeljom i blagdanima:

Misa bdjenja za djecu subotom:

Kapela u bolnici: Sv. Ladislav - Senta

Adresa:
Karađorđeva 64, 24400 Senta

Osnovni podaci:

Godina izgradnje: 1994.

Raspored i jezik svetih misa nedjeljom i blagdanima:

Scroll to Top