Rimokatolička župa sv. Katarina - Šupljak

Župnik:
dr. Endre Horváth
hendre.ef@gmail.com

Adresa:
Ludoški šor 134, 24418 Šupljak

Osnovni podaci:

Godina osnutka župe: 1860.
Godina izgradnje crkve: 1824.
Arhiprezbiterat: Katedralni
Dekanat: Subotica – Novi Grad

Raspored i jezik svetih misa nedjeljom:

Raspored i jezik svetih misa blagdanima:

Scroll to Top