Rimokatolička župa sv. Juraj - Kula

Župnik:
György Juhász
juhaszgy46@gmail.com

Adresa:
Lenjinova 13, 25230 Kula

Telefon:
+381 (0)25 722 569

Osnovni podaci:

Godina osnutka župe: 1770.
Godina izgradnje crkve: 1770.
Arhiprezbiterat: Podunavski
Dekanat: Kulski

Raspored i jezik svetih misa nedjeljom:

Raspored i jezik svetih misa blagdanima:

Vikarija: Sv. Rok - Kula

Adresa:
16 divizije 37, 25230 Kula

Osnovni podaci:

Godina osnutka : 1827.

Kapela na groblju: BDM - Kula

Adresa:
25230 Kula

Osnovni podaci:

Godina izgradnje: 1888.

Scroll to Top