Rimokatolička župa sv. Josip Radnik - Gornji Breg

Župnik:
mons. József Nagy
nagyjo45@gmail.com

Adresa:
Nagyköz 38, 24406 Gornji Breg

Telefon:
+381 (0)24 484 30 93

Osnovni podaci:

Godina osnutka župe: 1892.
Godina izgradnje crkve: 1890.
Arhiprezbiterat: Potiski
Dekanat: Senćanski

Raspored i jezik svetih misa nedjeljom i blagdanima:

Vikarija: Sv. Ana - Bogaraš

Adresa:
Maršala Tita 29, 24408: Bogaraš

Osnovni podaci:

Godina osnutka : 1994.
Godina izgradnje: u izgradnji

Raspored i jezik svetih misa:

Scroll to Top