Rimokatolička župa sv. Josip Radnik - Đurđin

Župnik:
Daniel Katačić
daniel7kd@gmail.com

Adresa:
Đurđin 325, 24213 Đurđin

Telefon:
+381 (0)24 476 81 00

Osnovni podaci:

Godina osnutka župe: 1956.
Godina izgradnje crkve: 1935.
Arhiprezbiterat: Katedralni
Dekanat: Subotica – Donji Grad

Raspored i jezik svetih misa nedjeljom i blagdanima:

Scroll to Top