Rimokatolička župa sv. Jakov - Plavna

Župnik:
dr. Marinko Stantić
mstantic64@hotmail.com

Adresa:
Maršala Tita 46, 21428 Plavna

Telefon:
+381 (0)21 207 80 10

Osnovni podaci:

Godina osnutka župe: 1875.
Godina izgradnje crkve: 1813.
Arhiprezbiterat: Bački
Dekanat: Bački

Raspored i jezik svetih misa nedjeljom i blagdanima:

Misa bdjenja subotom:

Crkva: Sv. Ana - Bačko Novo Selo

Adresa:

Ive Lole Ribara 14, 21429 Bačko Novo Selo

Osnovni podaci:

Godina osnutka crkve: 1734.
Godina izgradnje crkve: 1827.

Scroll to Top