Rimokatolička župa Sv. Gerard - Utrine

Župnik:
Zoltán Kormányos
kormanyosatya@gmail.hu

Adresa:
Petefi Šandora 113, 24437 Utrine

Telefon:
+381 (0)24 846 010

Osnovni podaci:

Godina osnutka župe: 1973.
Godina izgradnje crkve: 1972.
Arhiprezbiterat: Potiski
Dekanat: Senćanski

Raspored i jezik svetih misa nedjeljom i blagdanima:

Vikarija: Kraljica svijeta - Obornjača

Adresa:
Maršala Tita 3 24437 Obornjača

Osnovni podaci:

Godina osnutka : 1968.

Scroll to Top