Rimokatolička župa sv. Elizabeta - Novi Sad

Župnik:
Attila Nagy
cimbi.ati@gmail.com

Adresa:
Ćirila i Metodija 11, 21000 Novi Sad

Telefon:
+381 (0)21 466 384

Osnovni podaci:

Godina osnutka župe: 1956.
Godina izgradnje crkve: 1931.
Arhiprezbiterat: Bački
Dekanat: Novosadski

Raspored i jezik svetih misa nedjeljom:

Raspored i jezik svetih misa blagdanima:

Scroll to Top