Rimokatolička župa sv. Antun - Bečej

Župnik:
László Pósa
posalas@stcable.net

Adresa:
Republikanska 137, 21220 Bečej

Telefon:
+381 (0)21 691 30 59

Osnovni podaci:

Godina osnutka župe: 1900.
Godina izgradnje crkve: 1904.
Arhiprezbiterat: Potiski
Dekanat: Bečejski

Raspored i jezik svetih misa nedjeljom i blagdanima:

Vikarija: Sv. Josip

Adresa:
Spasoje Stejića 101, 21220 Bečej

Osnovni podaci:

Godina osnutka : 1971.
Godina izgradnje: 1971.

Raspored i jezik svetih misa nedjeljom i blagdanima:

8,30 sati – mađarski

Scroll to Top