Rimokatolička župa Rođenje sv. Ivana Krstitelja - Stara Moravica

Župnik:
József Tóth
jozseft120@gmail.com

Adresa:
Kossuth Lajos 15, 24340 Stara Moravica

Telefon:
+381 (0)24 741 039

Osnovni podaci:

Godina osnutka župe: 1810.
Godina izgradnje crkve: 1844.
Arhiprezbiterat: Potiski
Dekanat: Bačkotopolski

Raspored i jezik svetih misa nedjeljom i blagdanima:

Kapela na groblju: Uzvišenje sv. Križa

Adresa:
24340 Stara Moravica

Scroll to Top