Rimokatolička župa Rođenje BDM - Subotica

Župnik:
mr. Szilárd Balcsák
balcsakszilard@gmail.com

Adresa:
Karađorđev put 89, 24000 Subotica

Telefon:
+381 (0)24 539 505

Osnovni podaci:

Godina osnutka župe: 1956.
Godina izgradnje crkve: 1929.
Arhiprezbiterat: Katedralni
Dekanat: Subotica – Stari Grad

Raspored i jezik svetih misa nedjeljom i blagdanima:

Scroll to Top