Rimokatolička župa Rođenje BDM - Gunaroš

Župnik:
István Zsolnai
Istvanzsolnai@stcable.net

Adresa:
Maršala Tita 84, 24312 Gunaroš

Telefon:
+381 (0)24 726 059

Osnovni podaci:

Godina osnutka župe: 1956.
Godina izgradnje crkve: 1925.
Arhiprezbiterat: Potiski
Dekanat: Bačkoptopolski

Raspored i jezik svetih misa nedjeljom i blagdanima:

Vikarija: Sv. Ivan Marija Vianney - Drljan

Adresa:
Ive Lole Ribara 7, 24312 Drljan

Osnovni podaci:

Godina osnutka : 1966.
Godina izgradnje: 1967.

Raspored i jezik svetih misa:

Vikarija: Sv. Antun - Kavilo

Adresa:
Radnička bb, 24312 Kavilo

Osnovni podaci:

Godina osnutka : 1968.
Godina izgradnje: 1967.

Raspored i jezik svetih misa:

Scroll to Top