Rimokatolička župa Razlaz sv. Apostola - Kelebija

Župnik:
mag. art. m. Csaba Paskó
paskocs75@gmail.com

Adresa:
Edvarda Kardelja 343, 24104 Kelebija

Telefon:
+381 (0)24 780 581

Osnovni podaci:

Godina osnutka župe: 1968.
Godina izgradnje crkve: 1936.
Arhiprezbiterat: Katedralni
Dekanat: Subotica – Stari Grad

Raspored i jezik svetih misa nedjeljom i blagdanima:

Scroll to Top