Rimokatolička župa Presv. Trojstvo - Ada

Župnik:
Károly Szungyi
kszungyi71@gmail.com

Adresa:
Trg oslobođenja 17, 24430 Ada

Telefon:
+381 (0)24 851 828

Osnovni podaci:

Godina osnutka župe: 1760.
Godina izgradnje crkve: 1795.
Arhiprezbiterat: Potiski
Dekanat: Bečejski

Raspored i jezik svetih misa nedjeljom:

Raspored i jezik svetih misa blagdanima:

Kapela na groblju: sv. Aleksandar u groblju

Adresa:
Đure Đakovića bb, 24430 Ada

Osnovni podaci:

Godina izgradnje: 1880.

Scroll to Top