Rimokatolička župa Presv. Trojstvo - Selenča

Župnik:
Siniša Tumbas Loketić
tumbassinisa2013@gmail.com

Adresa:
Maršala Tita 225, 21425 Selenča

Telefon:
+381 (0)21 774 001

Osnovni podaci:

Godina osnutka župe: 1788.
Godina izgradnje crkve: 1765.
Arhiprezbiterat: Bački
Dekanat: Bački

Raspored i jezik svetih misa nedjeljom:

Raspored i jezik svetih misa blagdanima:

Crkva: Sv. Ivan Nepomuk - Ratkovo

Adresa:
Ive Lole Ribara 1, 25253 Ratkovo

Osnovni podaci:

Godina osnutka crkve: 1785.
Godina izgradnje crkve: 1818.

Raspored i jezik svetih misa nedjeljom i blagdanima:

Scroll to Top