Rimokatolička župa Presv. Srce Isusovo - Senta

Župnik:
Nándor Bankó
nandorbanko@gmail.com

Adresa:
Madách Imre 3, 24400 Senta

Telefon:
+381 (0)24 812 495

Osnovni podaci:

Godina osnutka župe: 1897.
Godina izgradnje crkve: 1896.
Arhiprezbiterat: Potiski
Dekanat: Senćanski

Raspored i jezik svetih misa nedjeljom:

Raspored i jezik svetih misa blagdanima:

Kapela na groblju: Sv. Ana - Senta

Adresa:
Novosadski put 54, 24400 Senta

Osnovni podaci:

Godina izgradnje: 1903.

Scroll to Top