Rimokatolička župa Presv. Srce Isusovo - Futog

Župnik:
Antun Kopilović
antekop@neobee.net

Adresa:
Carice Milice 5, 21410 Futog

Telefon:
+381 (0)21 895 262

Osnovni podaci:

Godina osnutka župe: 1747.
Godina izgradnje crkve: 1906.
Arhiprezbiterat: Bački
Dekanat: Novosadski

Raspored i jezik svetih misa nedjeljom i blagdanima:

Vikarija: Sv. Petar i Pavao - Rumenka

Adresa:
Adi Endrea 38, 21201 Rumenka

Osnovni podaci:

Godina osnutka : 1967.
Godina izgradnje: 1967.

Raspored i jezik svetih misa nedjeljom:

Misa bdjenja subotom:

Vikarija: Sv. Adalbert - Bački Petrovac

Adresa:
XIV. vojvođanske udarne slovačke brigade 8, 21470 Bački Petrovac

Osnovni podaci:

Godina osnutka : 1968.
Godina izgradnje: 1938.

Raspored i jezik svetih misa nedjeljom:

Misa bdjenja subotom:

Vikarija: Sv. Ćiril i Metod - Kisač

Adresa:
21211 Kisač

Osnovni podaci:

Godina osnutka : 1968.
Godina izgradnje: 1990.

Vikarija: Veternik

Adresa:
21203 Veternik

Osnovni podaci:

Godina osnutka : 1968.

Scroll to Top