Rimokatolička župa Presv. Srce Isusovo - Bački Vinogradi

Župnik:
Koleszár József
kolesarek@gmail.com

Adresa:
Beogradska 23, 24415 Bački Vinogradi

Telefon:
+381 (0)24 757 071

Osnovni podaci:

Godina osnutka župe: 1956.
Godina izgradnje crkve: 1939.
Arhiprezbiterat: Katedralni
Dekanat: Subotica – Novi Grad

Raspored i jezik svetih misa nedjeljom i blagdanima:

Vikarija: Sv. Augustin - Nosa

Adresa:

Nosa bb, 24415 Bački Vinogradi

Osnovni podaci:

Godina osnutka : 1997.
Godina izgradnje: 2007.

Raspored i jezik svetih misa nedjeljom i blagdanima:

Scroll to Top