Rimokatolička župa Pohođenje BDM - Bačka Topola

Župnik:
mr. József Szakály
pius.josephus@gmail.com

Adresa:
Jadranska 1, 24300 Bačka Topola

Telefon:
+381 (0)24 711 902

Osnovni podaci:

Godina osnutka župe: 1750.
Godina izgradnje crkve: 1907.
Arhiprezbiterat: Potiski
Dekanat: Bačkotopolski

Raspored i jezik svetih misa nedjeljom i blagdanima:

Misa bdjenja subotom:

Vikarija: Presv. Srce Isusovo

Adresa:
Mlinska bb, 24300 Bačka Topola

Osnovni podaci:

Godina osnutka : 1926.
Godina izgradnje: 2005.

Raspored i jezik svetih misa nedjeljom i blagdanima:

Kapela na kalvariji: Sv. Karlo Boromejski

Adresa:
Staromoravički put bb, 24300 Bačka Topola

Osnovni podaci:

Godina izgradnje: 1898.

Scroll to Top