Rimokatolička župa Pohođenje BDM - Adrojan

Župnik:
dr. Károly Orcsik
orcsik78@yahoo.it

Adresa:
Maršala Tita 1, 24425 Adorjan

Telefon:
+381 (0)24 488 40 20

Osnovni podaci:

Godina osnutka župe: 1863.
Godina izgradnje crkve: 1858.
Arhiprezbiterat: Potiski
Dekanat: Kanjiški

Raspored i jezik svetih misa nedjeljom i blagdanima:

Scroll to Top