Pesznyák Béla

Aktualna služba:
umirovljeni svećenik

Adresa:
Harambašićeva 7, 24000 Subotica

E-mail:
juharlevel49@gmail.com

Mjesto i datum rođenja:
Ada, 27.10.1949.

Mjesto i datum ređenja:
Sv. Petar – Rim, 29.06.1975.

Scroll to Top