Pekanović Josip

Aktualna služba:
župnik župa Presv. Trojstvo – Sombor

Adresa:
Trg Cara Lazara 2, 25000 Sombor

E-mail:
jpekanovic@gmail.com

Mjesto i datum rođenja:
Sombor, 10.03.1950.

Mjesto i datum ređenja:
Sv. Terezija Avilska – Subotica, 29.06.1977.

Scroll to Top