Rimokatolička župa Rođenje BDM - Svetozar Miletić

Župnik:
Antal Egedi
antalegedi@gmail.com

Adresa:
Trg slobode 4, 25211 Svetozar Miletić

Telefon:
+381 (0)25 840 367

Osnovni podaci:

Godina osnutka župe: 1752.
Godina izgradnje crkve: 1818.
Arhiprezbiterat: Podunavski
Dekanat: Somborski

Raspored i jezik svetih misa nedjeljom i blagdanima:

Kapela na kalvariji: BDM Posrednica Milosti - Svetozar Miletić

Adresa:
25211 Svetozar Miletić

Osnovni podaci:

Godina izgradnje: 1928.

Scroll to Top