Rimokatolička župa Obraćenje sv. Pavla - Kanjiža

Župnik:
Dániel Mester
mester77@gmail.com

Adresa:
Kistemplom utca 3, 24420, Kanjiža

Telefon:
+381 (0)24 873 767

Osnovni podaci:

Godina osnutka župe: 1931.
Godina izgradnje crkve: 1913.
Arhiprezbiterat: Potiski
Dekanat: Kanjiški

Raspored i jezik svetih misa nedjeljom i blagdanima:

Scroll to Top