Novaković Lazar

Aktualna služba:
umirovljeni svećenik

Adresa:
Harambašićeva 7, 24000 Subotica

E-mail:
novakovic058@gmail.com

Mjesto i datum rođenja:
Subotica, 28.08.1958.

Mjesto i datum ređenja:
Sv. Terezija Avilska – Subotica, 14.08.1983.

Scroll to Top