Nagy József

Aktualna služba:
župnik župa Sv. Mala Terezija – Senta i Sv. Josip Radnik – Gornji Breg

Adresa:
József Attila 48, 24400 Senta

E-mail:
nagyjo45@gmail.com

Mjesto i datum rođenja:
Senta, 7.10.1945.

Mjesto i datum ređenja:
Anđeli Čuvari – Kanjiža, 29.06.1971.

Scroll to Top