Rimokatolička župa Marija Majka Crkve - Subotica

Župnik:
Mons. Željko Šipek
sipek1972@gmail.com

Adresa:
Starine Novaka 58, 24000 Subotica

Telefon:
+381 (0)24 566 546

Osnovni podaci:

Godina osnutka župe: 1956.
Godina izgradnje crkve: 1982.
Arhiprezbiterat: Katedralni
Dekanat: Subotica – Donji Grad

Raspored i jezik svetih misa nedjeljom i blagdanima:

Biskupijsko svetište Gospe od Suza u Subotici (Bunarić)

Adresa:
Aleksandrovi salaši 118, 24000 Subotica

Osnovni podaci:

Godina osnutka: 2021.
Godina izgradnje: 1892.

Više o svetištu ovdje.

Kapela na Čantavirskom putu: Sv. Leopold Bogdan Mandić

Adresa:
Čantavirski put bb, 24000 Subotica

Osnovni podaci:

Godina izgradnje: 2017.

Scroll to Top