Krizmanje u Subotičkoj biskupiji

»Primi pečat dara Duha Svetoga«, riječi su koje će u narednom periodu biti često izgovorene, a izgovorit će ih biskup ili njegovi delegati na brojnim krizmanjima diljem Subotičke biskupije.

Pečat dara Duha Svetoga označuje da krštenik pripada Kristu, dok je riječ »krizma« naziv za sveto ulje, koje biskup blagoslivlja na Veliki četvrtak. Tim svetim mirisnim uljem mažu se krizmanici, pa je zbog toga i sam sakrament nazvan krizma.

Krizma (potvrda) je sakrament kojim se krštenik opečaćuje (označuje) posebnim neizbrisivim pečatom Duha Svetoga, koji ga utvrđuje u vjeri i u kršćanskom životu. Ona je sakrament Novoga zavjeta, od Krista obećan i ustanovljen.

Sakramentalna milost svete krizme jeste pečat Božji. Po sakramentu potvrde Duh Sveti utiskuje u dušu krizmanika svoj božanski pečat ili biljeg. To je kao Božji potpis.

U ljudskoj povijesti, sve do naših dana, pečat ili žig je znak kraljeva i vladara, znak važnih osoba i ustanova. Pečat predstavlja osobu ili ustanovu. Pečatom se označuje vlasništvo nečega ili nekoga. Tko je ili što je opečaćeno nečijim pečatom, zna se kome pripada i čije je vlasništvo. Pečatom se također jamči vjerodostojnost, ispravnost ili istinitost nečega ili nekoga.

Sveta krizma je valjano podijeljena i primljena onda kada se poštuju propisi Crkve. To jest, kada se pravilno upotrijebe materija i forma sakramenta. Materija (tvar) kod podjeljivanja sakramenta krizme jest sveto ulje (chrisma). Riječ je o maslinovu ulju, pomiješanom s balzamom i drugim mirisima. Na bit i valjanost sakramenta spada: polaganje ruku djelitelja na glavu krizmanika i mazanje svetim uljem (krizmom) po čelu krizmanika, i to palcem u znaku križa.

Bitan uvjet za valjanost sakramenta svete krizme jest forma sakramenta. A forma – to su zapravo strogo propisane riječi koje djelitelj krizme izgovara točno onako kako one glase, dok polaže ruke na glavu krizmanika i maže ga svetim uljem. Te riječi glase: »Primi pečat dara Duha Svetoga.«

Moralni uvjet za podjeljivanje i primanje sakramenta svete krizme jest prava nakana. 

Trebamo znati da je redoviti djelitelj sakramenta svete krizme ordinarij ili biskup u svojoj biskupiji, a biskup može imenovati svoje delegate koji također mogu biti izvanredni djelitelji krizme.

Sakramenat krizme ili potvrde može primiti čovjek koji je kršteni, koji ima pravu nakanu i koji je u smrtnoj pogibelji (a nije u stanju smrtnog grijeha).

Krizmanik treba i svog kuma, a uvjet da netko može biti kum na krizmanju jeste da je sam krizman, da je katolik čestita života, odrasla osoba, i ako je vjenčan da je vjenčan u Katoličkoj crkvi. Kod dijeljenja samoga sakramenta kum stavlja desnu ruku na desno rame krizmanika.

Biskup Subotičke biskupije Franjo Fazekas ove će godine sakramenat potvrde podijeliti u tri dekanata: Novosadskom, Bečejskom i Bačkom dekanatu i to u sljedećim mjestima: u Adi, Temerinu, Bečeju, Bođanima, Vajskoj, Poljanici, Loku, Titelu, Molu, u Subotici, Somboru, Budisavi, Bačkom Petrovom selo, Bačkom Gradištu, Futogu, Plavni, Baču i Selenči.

U svim ostalim župama, sakramenat potvrde krštenicima će podijeliti delegati koje je biskup imenovao.

Scroll to Top