Rimokatolička župa Krist Spasitelj - Novo Orahovo

Župnik:
Gábor Baráth
barathg72@gmail.com

Adresa:
Tornyosi út 8, 24351 Novo Orahovo

Telefon:
+381 (0)24 723 090

Osnovni podaci:

Godina osnutka župe: 1968.
Godina izgradnje crkve: 1985.
Arhiprezbiterat: Potiski
Dekanat: Bačkotopolski

Raspored i jezik svetih misa nedjeljom i blagdanima:

Scroll to Top