Rimokatolička župa Kraljica sv. Krunice - Tornjoš

Župnik:
Gábor Baráth
barathg72@gmail.com

Adresa:
Nagysor 9, 24352 Tornjoš

Telefon:
+381 (0)24 484 10 29

Osnovni podaci:

Godina osnutka župe: 1906.
Godina izgradnje crkve: 1901.
Arhiprezbiterat: Potiski
Dekanat: Subotica – Bačkotopolski

Raspored i jezik svetih misa nedjeljom i blagdanima:

Scroll to Top