Koncz István

Aktualna služba:
umirovljeni svećenik

Adresa:
Harambašićeva 7, 24000 Subotica

E-mail:
konis@astramail.rs

Mjesto i datum rođenja:
Kanjiža, 1.08.1946.

Mjesto i datum ređenja:
Anđeli Čuvari – Kanjiža, 18.03.1973.

Scroll to Top