Rimokatolička župa Isus Radnik - Subotica

Župnik:
mons. dr. Géza Zapletán
zgeza@stcable.net

Adresa:
Save Kovačevića 3, 24000 Subotica

Telefon:
+381 (0)24 547 934

Osnovni podaci:

Godina osnutka župe: 1956.
Godina izgradnje crkve: 1931.
Arhiprezbiterat: Katedralni
Dekanat: Subotica – Novi Grad

Raspored i jezik svetih misa nedjeljom:

Raspored i jezik svetih misa blagdanima:

Scroll to Top