Rimokatolička župa Ime Marijino - Stanišić

Župnik:
Antal Egedi
antalegedi@gmail.com

Adresa:
Maršala Tita 72, 25284 Stanišić

Osnovni podaci:

Godina osnutka župe: 1788.
Godina izgradnje crkve: 1815.
Arhiprezbiterat: Podunavski
Dekanat: Somborski

Raspored i jezik svetih misa nedjeljom i blagdanima:

Scroll to Top