Rimokatolička župa Ime Marijino - Sivac

Župnik:
László Hajdú
ladiszlavusz@gmail.com

Adresa:
Maršala Tita 205, 25223 Sivac

Telefon:
+381 (0)25 711 333

Osnovni podaci:

Godina osnutka župe: 1976.
Godina izgradnje crkve: 1868.
Arhiprezbiterat: Podunavski
Dekanat: Somborski

Raspored i jezik svetih misa nedjeljom i blagdanima:

Kapela na groblju: Presv. Trojstvo

Adresa:
25223 Sivac

Osnovni podaci:

Godina izgradnje: 1903.

Scroll to Top