Rimokatolička župa Ime Marijino - Martonoš

Župnik:
Zoltán Savelin
savelin.z@gmail.com

Adresa:
Trg slobode 8, 24417 Martonoš

Telefon:
+381 (0)24 488 00 31

Osnovni podaci:

Godina osnutka župe: 1870.
Godina izgradnje crkve: 1814.
Arhiprezbiterat: Potiski
Dekanat: Kanjiški

Raspored i jezik svetih misa nedjeljom:

Raspored i jezik svetih misa blagdanima:

Kapela na groblju: Sv. Mihael Arkanđeo - Martonoš

Adresa:
24417 Martonoš

Osnovni podaci: Godina izgradnje: 1909.

Scroll to Top