Fehér Tivadar

Aktualna služba:
profesor u gimnaziji Paulinum

Adresa:
Trg sv. Terezije 3, 24000 Subotica

E-mail:
feher.tivadar.su@gmail.com

Mjesto i datum rođenja:
Subotica, 2.03.1966.

Mjesto i datum ređenja:
Sv. Terezija Avilska – Subotica, 29.06.1992.

Scroll to Top