Dobai István

Aktualna služba:
umirovljeni svećenik

Adresa:
Harambašićeva 7, 24000 Subotica

E-mail:
idobai@astramail.rs

Mjesto i datum rođenja:
Ada, 26.12.1943.

Mjesto i datum ređenja:
Sv. Terezija Avilska – Subotica, 27.12.1968.

Scroll to Top