Rimokatolička župa Bezgrešno Začeće BDM - Vrbas

Župnik:
Károly Szabadi
doncarlospater@gmail.com

Adresa:
Maršala Tita 137, 21460 Vrbas

Telefon:
+381 (0)21 701 691

Osnovni podaci:

Godina osnutka župe: 1968.
Godina izgradnje crkve: 1885.
Arhiprezbiterat: Podunavski
Dekanat: Kulski

Raspored i jezik svetih misa nedjeljom i blagdanima:

Scroll to Top