Rimokatolička župa Bezgrešno Začeće BDM - Bačka Palanka

Župnik:
František Gašparovsky
office@rimkatbp.com

Adresa:
Trg bratstva jedinstva 28, 21400 Bačka Palanka

Telefon:
+381 (0)21 604 04 68

Osnovni podaci:

Godina osnutka župe: 1755.
Godina izgradnje crkve: 1787.
Arhiprezbiterat: Bački
Dekanat: Bački

Raspored i jezik svetih misa nedjeljom i blagdanima:

Vikarija: Sv. Antun Padovanski - Bačka Planka

Adresa:

Svetozara Miletića bb, 21400 Bačka Palanka

Osnovni podaci:

Godina osnutka : 1926.
Godina izgradnje: 1959.

Crkva: Sv. Martin - Gajdobra

Adresa:
Nevesinjska 1, 21432 Gajdobra

Osnovni podaci:

Godina osnutka crkve: 1765.
Godina izgradnje crkve: 1788.

Crkva: Sv. Ivan Krstitelj - Mladenovo

Adresa:
Kralja Petra I. 54, 21422 Mladenovo

Osnovni podaci:

Godina osnutka crkve: 1751.
Godina izgradnje crkve: 1812

Kapela na groblju: Isus u grobu - Mladenovo

Adresa:
21422 Mladenovo

Osnovni podaci:

Godina izgradnje: 1879.

Crkva: Sv. Ferdinand - Obrovac

Adresa:
Kralja Petra I. 60, 21423 Obrovac

Osnovni podaci:

Godina osnutka crkve: 1843.
Godina izgradnje crkve: 1884.

Scroll to Top